>

MAKALELER

YMM Rafet KALKAN; Enflasyon Değerlemesi İmkanı Kaçırılmamalı

  GİRİŞ Esasen enflasyon değerlemesi vergi mevzuatımızda yer alan usullerden biridir. Ancak ilk kez uygulandığı 2004 yılından sonra yasal şartlar oluşmadığından bir daha uygulama imkanı bulamamıştır. Kabaca enflasyon değerlemesi için temel şart “fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10’dan fazla olması” idi. Ancak 2005 yılı ve sonraki bu ...

Devamını Oku »

YMM Rafet KALKAN; Son Vergi Yapılandırması Hakkında Bilinmesi Gerekenler

VERGİ YAPILANDIRMASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER SUNUŞ Vergi borçlarının yapılandırılması ve matrah artırımı imkanı veren kanun tasarısı (7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun) mecliste kabul edilmişti. Söz konusu kanun 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 2013-2017 yılları için mükelleflere matrah artırımı (matrahlarını belirlenen oran veya tutarda artırarak ilgili yıllar ...

Devamını Oku »

YMM Hilmi KİRDAY; Konut Teslimlerinde 2018 Yılı Güncel KDV Oranları (2018/11674 ve 2018/11750 sayılı BKK ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile oluşan son durum)

  SUNUŞ Katma Değer Vergisi toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir kanun olması nedeniyle mal ve hizmetleri uygulanacak vergi oranları en sık değişen kanunlardan birisidir. Bu değişiklikler kimi zaman piyasa talebi nedeniyle kimi zaman ekonomik gerekçelerle olabilmektedir. Konut alımlarında öteden beri uygulanagelen KDV oranları 2016/9153 ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu kararlarıyla ve son olarak 2018/11674 ve 2108/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıları ...

Devamını Oku »

YMM Hilmi KİRDAY; Son Düzenlemelerle Katma Değer Vergisinde İndirim Hükümleri

  GİRİŞ 06.04.2018 tarih ve 30383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi mevzuatında ciddi değişiklikler yapılmıştır. Aslında 7104 sayılı kanun tasarı halinde iken kamuoyunda heyecana neden olan köklü hükümler içermekteydi. Mükelleflerin öteden beri biriken devreden ...

Devamını Oku »

YMM Rafet KALKAN; Son Torba Yasalarla Katma Değer Vergisinden İstisna Edilen İşlemlere Bakış

    GİRİŞ 27.03.2018 tarih ve 30373 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 06.04.2018 tarih ve 30383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 25/10/1984 tarihli ve 3065 ...

Devamını Oku »

YMM Hilmi Kirday; Yeni Makine ve Teçhizat Alımında Katma Değer Vergisi ve Amortisman Teşviki

  YENİ MAKİNE TEÇHİZAT ALIMINDA KATMA DEĞER VERGİSİ VE AMORTİSMAN TEŞVİKİ   GİRİŞ 27.03.2018 tarih ve 30373 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile sanayi sicil belgesini haiz imalatçılara ve ar-ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve ...

Devamını Oku »

Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ   1-KONUT KİRA GELİRİ   Sadece konut kira geliri elde edenler hangi hallerde beyanname verirler?   Sadece konut kira geliri elde edenler, elde ettikleri kira gelirinin 2017 yılı için istisna tutarı olan 3.900-TL’yi aşması halinde gelir vergisi beyannamesi verirler.   Kira gelirlerine istisna nasıl uygulanır?   İstisna sadece konutlardan elde edilen kira gelirlerine uygulanır.   İstisna tutarının ...

Devamını Oku »

YMM Hilmi KİRDAY; Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin Genel Görünümü

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ Giriş Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine verilecek destek ve teşviklerin yer aldığı 5746 sayılı kanunun adı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun iken 16.2.2016 tarihli ve 6676 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun olarak değiştirilmiş, mevzuat olarak çeşitli yenilikler eklenmiş, “tasarım faaliyetleri” de kanun kapsamına alınmıştır. Tasarım ...

Devamını Oku »

YMM Rafet KALKAN; Vergi Usul Kanunu ve UFRS’ye Göre Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları

        VERGİ USUL KANUNU VE UFRS’YE GÖRE ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI Giriş Üretim işletmelerinde maliyetin doğru bir şekilde tespit edilmesi hayati bir önem taşır. Maliyetin doğru olarak tespit edilmesi işletmenin üretim performansını gösterdiğinden hem işletme yöneticileri ve hissedarları hem de vergi alacağından dolayı mali idare için hayati önem taşır. Üretim yapan firmalarda kimi zaman tam kapasite ...

Devamını Oku »

YMM Hilmi KİRDAY; Vergi Usul Kanunu’nda Tebligat Hükümleri Baştan Aşağa Değişti!

Vergi Usul Kanunu’nda Tebligat Hükümleri Baştan Aşağa Değişti! Giriş 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, “torba kanun” olarak adlandırılan kanunlardan olan 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birçok alanda düzenlemeler yapıldığı gibi vergi usul kanununda da çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Vergi usul kanununda yapılan değişiklikler çoğunlukla kanunun “tebliğ” hükümlerinde olmuştur. 213 ...

Devamını Oku »