>

SİRKÜLER

SİRKÜLER 34- Vergi yapılandırması imkanı 27 Ağustos 2018 tarihinde kadar uzatılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/34 SİRKÜLER TARİHİ: 31.07.2018 Konu: Vergi yapılandırmasına ilişkin sürenin uzatıldığı 31 Temmuz 2018 tarihli ve 30495 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.   Yeniden yapılandırmada başvuru, bildirim ve beyan süresi 27 Ağustos’a kadar uzatıldı. Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yer yayımlanan kararda,”11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı  vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3,4, ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 33- Vergi mahremiyetine ilişkin açıklamaların yer aldığı 501 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

  VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/33 SİRKÜLER TARİHİ: 09.07.2018 Konu: Vergi mahremiyetine ilişkin açıklamaların yer aldığı 501 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği 09.07.2018 tarih ve 30473 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.   Yetki MADDE 1 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 32- 19 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/32 SİRKÜLER TARİHİ: 06.07.2018 Konu: İkinci el araç ve taşınmaz ticareti, yabancılara verilen sağlık hizmetlerinde istisna ve genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan tesislerin inşasına ilişkin istisna uygulamalarını da içeren 19 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmî ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 31- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yapılan değişikliklerin uygulamasına yönelik 304 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/31 SİRKÜLER TARİHİ: 06.07.2018 Konu: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda yapılan değişikliklerin uygulamasına yönelik 304 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.     İlgili Genel Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.   http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180706.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180706.htm   Saygılarımızla..  

Devamını Oku »

SİRKÜLER 30- Enflasyon değerlemesi uygulamasına yönelik 500 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

  VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/30 SİRKÜLER TARİHİ: 06.07.2018 Konu: Enflasyon değerlemesi uygulamasına yönelik 500 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 16/5/2018 tarihli ve 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 29- Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlere ilişkin olarak III ve IV sayılı Özel Tüketim Vergisi Uygulama Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/29 SİRKÜLER TARİHİ: 05.07.2018 Konu: Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlere ilişkin olarak III ve IV sayılı Özel Tüketim Vergisi Uygulama Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler 05.07.2018 tarih ve 30469 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.   İlgili tebliğlere aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz.   http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180705.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180705.htm       Saygılarımızla….    

Devamını Oku »

SİRKÜLER 28- Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanunun 3 Seri No.lu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/28 SİRKÜLER TARİHİ: 04.07.2018 Konu: 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında; gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına,  yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 27- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda ve Serbest Bölgeler Kanununda yapılan değişiklikler Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine işlenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/27 SİRKÜLER TARİHİ: 12.06.2018 Konu: 6676 sayılı Kanun ve 7033 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yapılan değişiklikler ile 6772 sayılı Kanun ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa eklenen ibarelere ilişkin düzenlemeleri içeren 16 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.   KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 26- 303 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmî Gazete’de yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/26 SİRKÜLER TARİHİ: 11.06.2018 Konu: İhtiyaç Fazlası Elektrik Enerjisinin Satışında Esnaf Muaflığı, Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi, Hizmet Erbabına Ödenen Tazminatların Vergilendirilmesi ile İstisna Uygulaması Yardımında Gelir Vergisi İstisnası, İlave Asgari Geçim İndirimi Düzenlemesi konularını düzenleyen 303 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği, 11.06.2018 tarih ve 30448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.   GELİR ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 25- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) Resmî Gazete’de yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/25 SİRKÜLER TARİHİ: 26.05.2018 Konu: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) 05.06.2018 tarih ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.   KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 18) MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/A-2.) bölümünün ...

Devamını Oku »