>

MAKALELER

Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ   1-KONUT KİRA GELİRİ   Sadece konut kira geliri elde edenler hangi hallerde beyanname verirler?   Sadece konut kira geliri elde edenler, elde ettikleri kira gelirinin 2017 yılı için istisna tutarı olan 3.900-TL’yi aşması halinde gelir vergisi beyannamesi verirler.   Kira gelirlerine istisna nasıl uygulanır?   İstisna sadece konutlardan elde edilen kira gelirlerine uygulanır.   İstisna tutarının ...

Devamını Oku »

YMM Hilmi KİRDAY; Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin Genel Görünümü

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ Giriş Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine verilecek destek ve teşviklerin yer aldığı 5746 sayılı kanunun adı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun iken 16.2.2016 tarihli ve 6676 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun olarak değiştirilmiş, mevzuat olarak çeşitli yenilikler eklenmiş, “tasarım faaliyetleri” de kanun kapsamına alınmıştır. Tasarım ...

Devamını Oku »

YMM Rafet KALKAN; Vergi Usul Kanunu ve UFRS’ye Göre Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları

        VERGİ USUL KANUNU VE UFRS’YE GÖRE ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI Giriş Üretim işletmelerinde maliyetin doğru bir şekilde tespit edilmesi hayati bir önem taşır. Maliyetin doğru olarak tespit edilmesi işletmenin üretim performansını gösterdiğinden hem işletme yöneticileri ve hissedarları hem de vergi alacağından dolayı mali idare için hayati önem taşır. Üretim yapan firmalarda kimi zaman tam kapasite ...

Devamını Oku »

YMM Hilmi KİRDAY; Vergi Usul Kanunu’nda Tebligat Hükümleri Baştan Aşağa Değişti!

Vergi Usul Kanunu’nda Tebligat Hükümleri Baştan Aşağa Değişti! Giriş 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, “torba kanun” olarak adlandırılan kanunlardan olan 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birçok alanda düzenlemeler yapıldığı gibi vergi usul kanununda da çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Vergi usul kanununda yapılan değişiklikler çoğunlukla kanunun “tebliğ” hükümlerinde olmuştur. 213 ...

Devamını Oku »

Bağımsız Denetçi/SMMM Mehmet TANRIVERDİ; Nakit Sermaye Artırımında İndirim Teşviki

  NAKİT SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİM TEŞVİKİ   GİRİŞ Sermaye şirketlerinin güçlü sermaye yapılarının olması şirketlerin hedeflerine ulaşmaları için olmazsa olmaz unsurlardan birisidir. Şirketlerin sermaye yapıları zamanla çeşitli nedenlerden dolayı yetersiz hale gelebilmektedir. Yıllarca yüksek enflasyon ile mücadele etmiş ülkelerde enflasyonun sermaye üzerindeki olumsuz etkileri daha iyi müşahede edilmiştir. Güçlü sermaye yapılarının oluşturulabilmesi için vergi idaresi tarafından birçok düzenleme yapılmıştır. Bu ...

Devamını Oku »

YMM Hilmi KİRDAY; Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Dönem

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Dönem GİRİŞ 2008 yılında teknoloji geliştirme bölgelerinden bağımsız olarak vergi mevzuatına giren 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” 16/2/2016 tarihli ve 6676 sayılı kanunla yapılan değişiklikle “Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” adını almıştır. Kanunun yeni adından da anlaşılacağı üzere, tasarım faaliyetleri de kanun kapsamına alınmıştır. Bir diğer deyişle Ar-Ge ve yenilik ...

Devamını Oku »

YMM Rafet KALKAN; Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesinde ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla dava ve icra safhasındaki alacaklarının şüpheli alacak sayılacağını hükme bağlamıştır. Şüpheli hale gelmiş alacaklar için değerleme gününün tasarruf değeri ile pasifte karşılık ayrılır. Ayrılan karşılığın hangi şüpheli alacaklarla ilgili olduğu da ...

Devamını Oku »

YMM Rafet KALKAN; Transfer Fiyatlandırmasında Belgelendirme Artık Daha da Önemli!

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA BELGELENDİRME ARTIK DAHA DA ÖNEMLİ! Giriş 09.08.2016 ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile muhtelif kanunlarda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Transfer Fiyatlandırmasına ilişkin hükümleri de yeni düzenlemelerin yapıldığı alanlardandır. Transfer fiyatlandırması mevzuatında yapılan önemli değişikliklerden biri de yıllık belgelendirme hususundadır. Çalışmamızda söz konusu kanunun ...

Devamını Oku »

Kültür Yatırım Ve İşletmeciliğine Vergi Teşviği

1-GİRİŞ Meclis kültürel yatırımları teşvik etmek amacıyla 14.07.2004 tarihinde KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU adında bir yasa çıkarttı. Bahsi geçen yasada kültürel yatırımı ve işletmeciliği teşvik eden birçok unsur göze çarpmaktadır. Bunlardan biri de vergisel teşviklerdir. Vergisel teşviklere ilişkin usul ve esaslar da maliye bakanlığı tarafından 20.02.2009 tarihinde çıkartılan tebliğ ile düzenlenmiştir. Ancak ne enterasandır ki; yasaya açıklık getirecek ...

Devamını Oku »

AR-GE Yatırımlarına Yeni Teşvikler

1-GİRİŞ Hükümet yatırımların, dolayısıyla da istihdamın arttırılması amacıyla daha önceki yıllarda, bazı teşvik unsurlarını hayata geçirmişti. Şimdi bu teşvik unsurlarına 5746 sayılı AR-GE yasası ile bir yenisini daha ilave etmektedir. Yasa 1 Nisan 2008-31 Aralık 2023 döneminde uygulanmak üzere, 12 Mart 2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın 1. maddesinde de belirtildiği üzere; bu teşvik yasasındaki ...

Devamını Oku »