>

SİRKÜLER-Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Ölçütler Yeniden Belirlenmiştir.

BAĞIMSIZ DENETİM SİRKÜLERİ

Sirküler : 2016/06
Sirküler Tarih : 21.03.2016

KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Ölçütler Yeniden Belirlenmiştir.
19/03/2016 tarihli ve 29658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/8549 sayılı Karar ile bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesinde dikkate alınan ölçütler yeniden belirlenmiştir.
Buna göre;
1. 2016/8549 sayılı Karar’ın Bağımsız denetime tabi olacak şirketler başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilerek, ( c bendinde değişiklik yapılmadı) bu şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabi hale getirilmiştir.
a) Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası
b) Yıllık net satış hasılatı 80 milyon ve üstü Türk Lirası
c) Çalışan sayısı 200 ve üstü
2. Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin birinci sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon ve üstü Türk Lirası.
3. Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin ikinci sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı 60 milyon ve üstü Türk Lirası.
4. Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin üçüncü sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı 60 milyon ve üstü Türk Lirası.
5. Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin dördüncü sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı 60 milyon ve üstü Türk Lirası.
6. Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin altıncı sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı 60 milyon ve üstü Türk Lirası.
7. Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin yedinci sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon ve üstü Türk Lirası.
Bu Karar 01 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

http://www.kgk.gov.tr/contents/files/mevzuat/2016BakanlarKuruluKarar%C4%B1.pdf

Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla;

BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*