Yazar Arşivi: ahmet sevincek

KONUT TESLİMLERİNDE 2019 GÜNCEL KDV ORANLARI (535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile oluşan son durum)

SUNUŞ Katma Değer Vergisi toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir kanun olması nedeniyle mal ve hizmetleri uygulanacak vergi oranları en sık değişen kanunlardan birisidir. Bu değişiklikler kimi zaman piyasa talebi nedeniyle kimi zaman ekonomik gerekçelerle olabilmektedir. Konut alımlarında öteden beri uygulanagelen KDV oranları 2016/9153, 2017/9759, 2018/11674 ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile 31/10/2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararlarda ...

Devamını Oku »

YMM Rafet KALKAN; İzaha Davet Hakkında Bilinmesi Gerekenler

GİRİŞ 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mülga 370 inci maddesi “izaha davet” müessesesi olarak düzenlenmiştir.  Ayrıca 25.07.2017 tarihli ve 30134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “izaha davet” müessesesinin uygulamasına ilişkin açıklamalar ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 01- Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 01 SİRKÜLER TARİHİ:05.01.2019 Konu: 7143 sayılı kanun ile yapılandırmaya başvurup da taksit ödemelerinin yapılamaması durumunda kanundan tekrardan faydalanabilmek için yapılacakları açıklayan tebliğ 05.01.2019 tarih ve 30646 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ(SERİ NO: Amaç ve kapsam MADDE 1 ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 57- 7143 Sayılı Kanuna göre matrah artırımda bulunup da taksitlerini zamanında ödeyemeyen mükelleflere yani bir hak getiren, köprü geçiş cezalarına af içeren torba yasa yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/57 SİRKÜLER TARİHİ: 28.12.2018 KONU: 28.12.2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de 7159 sayılı “Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır.      KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN   Kanun No. 7159                                                                                                   Kabul Tarihi: 27/12/2018 MADDE 1 – 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 90 ıncı maddesine ikinci ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 56- Elektronik ortamda kitap, gazete ve dergi yayınlarının satışı ve elektronik kitap okuyucu ve benzerlerinin teslimlerinde KDV oranı %18’e yükseltilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/56 SİRKÜLER TARİHİ: 19.12.2018 Konu: 19.12.2018 tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 475 sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre, 01.01.2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda kitap, gazete ve dergi benzerlerinin elektronik ortamda satışı, elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerlerinin tesliminde KDV %18 olarak belirlenmiştir.   MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR MADDE ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 55- İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerinden %15 oranında tevkifat yapılacak.

VERGİ SİRKÜLER NO: 2018/55 SİRKÜLER TARİHİ: 19.12.2018 Konu: 01.01.2019 tarihinden itibaren internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %15 oranında tevkifat zorunluluğu getirilmiştir.   Karar Sayısı: 476 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası hükümleri kapsamında bazı hizmetlerin vergi kesintisi kapsamına alınması ve ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 54- Defterlerin tasdik zamanı unutulmamalı!

VERGİ/TİCARET SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/54 SİRKÜLER TARİHİ: 07.12.2018 Konu: Defterlerin tasdik zamanı unutulmamalı   Gerek VUK Md.221 gerekse TTK Md.64 hükümlerine göre defterlerin tasdik zamanı: Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (Normal hesap dönemleri için aralık ayı sonuna kadar); Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 53- Yurtdışındaki varlıkların ülkeye getirilip kayıt altına alınmasına ilişkin süreler 6 ay uzatılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/53 SİRKÜLER TARİHİ: 30.11.2018   Konu: 30.11.2018 tarih ve 30611 Sayılı  Mükerrer Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 7143 sayılı Kanunun 13. maddesi ile yurtdışındaki varlıkların ülkeye getirilip kayıt altına alınmasına ilişkin süreler 6 ay uzatılmıştır.   Söz konusu karar; “7143 sayılı Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 10’uncu maddesinin 13’üncü ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 52- 2018 yılı yeniden değerleme oranı %23,73 olarak belirlenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2018/52 SİRKÜLER TARİHİ: 30.11.2018   Konu: 503 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı %23,73 olarak belirlenmiştir. VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 503) RG SAYISI: Sayı : 30611 Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ...

Devamını Oku »