>

Yazar Arşivi: ahmet sevincek

SİRKÜLER 18- İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce %18 KDV uygulanmak suretiyle alınan araçların tesliminde de %18 oranı uygulanacaktır

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/18 SİRKÜLER TARİHİ: 22.03.2019 Konu: 22.03.2019 tarih ve 30722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yayımı tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce %18 oranında KDV uygulanmak suretiyle alınan araçların tesliminde uygulanacak KDV oranının ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 17- KDV, ÖTV ve Tapu Harcında indirimli orandan uygulamaya 30.06.2019 ve 31.12.2019 tarihine kadar devam edilecektir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/17 SİRKÜLER TARİHİ: 21.03.2019 Konu: 21.03.2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 31.03.2019 tarihinde sona erecek olan KDV, ÖTV  ve Tapu Harcında indirimli orandan uygulamaya 31.12.2019 tarihine kadar devam edilecektir. Yukarıda yer verilen Cumhurbaşkanı kararına göre; Konut ve iş yerlerinde 31.03.2019’a kadar yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranının 31.12.2019 tarihine kadar ...

Devamını Oku »

YMM Rafet KALKAN; Serbest Bölgeler Halen Cazip

GİRİŞ Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen ve serbest dolaşımdaki eşyanın bir serbest bölgeye konulması ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 16- 2018 yılına ilişkin olup 2019 yılında ve sonraki dönemlere ilişkin verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde vergi indiriminden faydalanılıp faydalanılamayacağının tespitinde her bir beyanname itibarıyla 250 TL’ye kadar yapılan eksik ödemelerin söz konusu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartının ihlali anlamına gelmeyeceğine ilişkin 307 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/16 SİRKÜLER TARİHİ: 15.03.2019 Resmî GazeteTEBLİĞGELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 307)MADDE 1 – 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nin “4.1. İlgili dönem beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması” başlıklı bölümünün ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 15- Uçuş ve dalış hizmetlerinde istisna, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlarda esnaf muaflığı, tazminat ödemelerinde istisna uygulaması ve 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesi konularında açıklamalar içeren 306 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/15 SİRKÜLER TARİHİ: 15.03.2019 Konu: Uçuş ve dalış hizmetlerinde istisna, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlarda esnaf muaflığı, tazminat ödemelerinde istisna uygulaması ve 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesi konularında açıklamalar içeren 306 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. GELİR VERGİSİ ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 14- Gelir İdaresi Başkanlığı “Temel Faturalar” için “e-Fatura İptal Portalı”nın mükelleflerin hizmetine sunulduğunu duyurmuştur.

VERGİ/TİCARET SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/14 SİRKÜLER TARİHİ: 05.03.2019 Konu: Gelir İdaresi Başkanlığı “Temel Faturalar” için “e-Fatura İptal Portalı”nın mükelleflerin hizmetine sunulduğunu duyurmuştur. Söz konusu duyuru şu şekildedir: e-Fatura uygulamasında “Temel Fatura” senaryosunda düzenlenen ancak e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden Kabul veya Red yanıtı dönülemeyen e-Faturaların, elektronik ortamda iptal talebinin e-Faturanın düzenleyicisi tarafından oluşturulması ve iptal taleplerinin elektronik ortamda muhatabı alıcıları ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 13- İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin kararın uygulama süresi 6 ay daha uzatılmıştır.

TİCARET SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/13 SİRKÜLER TARİHİ: 03.03.2019 KONU: 04.09.2018 tarih ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ve bankalara satılma zorunluluğuna ilişkin tebliğin uygulama süresi 6 ay daha uzatılmıştır. Dolayısıyla uygulama 4.9.2019 tarihine kadar sürecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32/48)’DE DEĞİŞİKLİK ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 12- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dövizli sözleşmelere ilişkin “sıkça sorulan sorular” hakkında duyuru yayımlanmıştır

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (2018-32/52) KAPSAMINDA HAZIRLANAN SIKÇA SORULAN SORULAR HAKKINDA DUYURU 16 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2018-32/52 sayılı Tebliğ konusu Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmelerle ilgili olarak Bakanlığımız internet sitesi üzerinde Sıkça Sorulan Sorular bölümü oluşturulmuş olup, söz konusu bölüme https://www.hmb.gov.tr/mali-sektorle-iliskiler-ve-kambiyo-sikca-sorulan-sorular linki üzerinden erişilebilmektedir. Kamuoyuna duyurulur.

Devamını Oku »

SİRKÜLER 11- Poşetlerin vergilendirmesine ilişkin olarak beyan tarihi ve ödeme yerlerinde değişikliğe gidilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2019/11 SİRKÜLER TARİHİ: 20.02.2019 Konu:7166 sayılı torba kanunda poşetlerin vergilendirilmesine ilişkin  olarak beyan tarihi ve ödeme yerinde değişiklikler yapılmıştır. 2872 sayılı Çevre kanunun konu ile ilgili maddeler aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. Geri kazanım katılım payı Ek Madde 11- (Ek:29/11/2018-7153/8 md.) Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım ...

Devamını Oku »

SİRKÜLER 10- 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No: 7166                                                            Kabul Tarihi: 21/2/2019 MADDE 1 – 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Bu fıkranın uygulanmasında, 5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi uyarınca Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen bayram ikramiyeleri hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasına dâhil edilmez.” ...

Devamını Oku »