1 Sıra No’lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Taslağı Hazırlanmıştır.

06.04.2009

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında 2007-2013 dönemine ilişkin mali yardımlar için 11.07.2008 tarihinde Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşması” Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, 07.02.2008 tarih ve 27077 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 03.12.2008 tarih ve 5824 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş, Bakanlar Kurulu’nca 19.12.2008 tarih ve 2008/14450 sayılı Kararla onaylanmak suretiyle 24.12.2008 tarih ve Mük.27090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda Başkanlığımızca hazırlanan 1 Sıra No’lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Taslağı hazırlanmıştır.

Söz konusu tebliğ taslağına ulaşmak için tıklayınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*