117 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde Belirlenen KDV Tevkifat Oranları Tablo Şeklinde Düzenlenmiştir.

25.04.2012
117 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİNE İSTİNADEN UYGULANACAK KDV TEVKİFAT ORANLARI

YAPILACAK TEVKİFAT TEBLİĞDE TEVKİFAT ORANI DÜZENLENEN BÖLÜM KDV TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR
I-TAM TEVKİFAT UYGULAMASI 2

 

 

1-İkametgahı, işyeri, kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler

2.1

% 100

Mal ve hizmet alıcıları
2-Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler (G.V.K. 18. Maddesince)

2.2

% 100

Mal ve hizmet alıcıları
3-Kiralama İşlemleri (G.V.K. 70. Maddesinde Belirtilen Mal ve Hakların Kiraya Verilmesi İşlemleri)

2.3

% 100

Mal ve hizmet alıcıları
4-Reklam Verme İşlemleri

2.4

% 100

Mal ve hizmet alıcıları
 

 

 

 

II-KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK HİZMETLER 3.2

 

 

1-Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik, Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri ( 30/04/2006 tarihinden önce işler Tevkifata tabi değil))

3.2.1

2/10 (%20)

Belirlenmiş Alıcılar (***)
2-Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler (Avukatların Hukuki İhtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekalet akdi çerçevesindeki hizmetleri tevkifata tabi değil, danışmanlık hizmetleri tevkifata tabidir. Yazılı ve görsel medya takip hizmetleri ile ilan, reklam ve benzeri hizmetler danışmanlık ve denetim hizmeti kapsamında değildir.)

3.2.2

9/10 (%90)

Belirlenmiş Alıcılar (***)
3-Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri (Malzemenin piyasadan satın alınıp bu işleri yapanlara verilmesi tevkifata tabi değildir.)

3.2.3

5/10 (%50)

Belirlenmiş Alıcılar (***)
4-Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri

3.2.4

5/10 (%50)

Belirlenmiş Alıcılar (***)
5-İşgücü Temin Hizmetleri (Özel Güvenlik Koruma 3.2.5.2.2)

3.2.5

9/10 (%90)

Tüm Mükellefler (*)
6-Yapı Denetim Hizmetleri

3.2.6

9/10 (%90)

Tüm Mükellefler (*)
7-Fason Olarak Yaptırılan Tekstil, Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

3.2.7

5/10 (%50)

Tüm Mükellefler (*)
8-Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri

3.2.8

9/10 (%90)

KDV Mükellefleri (**)
9-Spor Klüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemler

3.2.9

9/10 (%90)

Tüm Mükellefler (*)
10-Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri (Temizlik malzemelerinin satın alınması tevkifata tabi değil.)

3.2.10

7/10 (%70)

Tüm Mükellefler (*)
11-Servis Taşımacılığı Hizmeti

3.2.11

5/10 (%50)

Tüm Mükellefler (*)
12-Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

3.2.12

5/10 (%50)

Belirlenmiş Alıcılar (***)
13-Yukarıda Belirlenen Dışındaki Hizmetler

3.2.13

5/10 (%50)

5018 sayılı kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar (***)

 

 

 

 

III-KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK TESLİMLER 3.3

 

 

1-Külçe Metal Teslimleri (İthalatçılar ve ilk üreticiler tarafından yapılan teslimlerde tevkifat yapılmayacak.)

3.3.1

7/10 (%70)

Tüm Mükellefler (*)
2-Bakır, Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi (İthalatçılar ve ilk üreticiler tarafından yapılan teslimlerde tevkifat yapılmayacak.)

3.3.2

7/10 (%70)

Tüm Mükellefler (*)
3-Hurda ve Atık Teslimi (İstisnadan Vazgeçenlerin Metal, Plastik, Kauçuk, Kağıt, Cam Hurda ve Atıklarının Tesliminde )

3.3.3

9/10 (%90)

Tüm Mükellefler (*)
4-Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklarından Elde Edilen Hammadde Teslimi (Bunların İthalatçıları Tarafından Tesliminde Tevkifat Uygulanmayacak, Sonraki Safhaların Teslimlerinde İse Tevkifata Tabi Olacaktır.)

3.3.4

9/10 (%90)

Tüm Mükellefler (*)
5-Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri

3.3.5

9/10 (%90)

Tüm Mükellefler (*)
6-Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi (Bunların İthalatçıları tarafından Tesliminde Tevkifat Uygulanmayacaktır.)

3.3.6

9/10 (%90)

Tüm Mükellefler (*)

 

*Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler aşağıda iki grup halinde sayılmış olup, tevkifat uygulaması kapsamındaki her bir işlem bazında tevkifat yapacaklar, söz konusu gruplardan birine veya ikisine veyahut söz konusu gruplar kapsamında olan bazı sorumlulara atıf yapılmak suretiyle Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilmiştir.

**KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

*** Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

– Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

– Döner sermayeli kuruluşlar,

– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

– Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

– Bankalar,

– Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

– Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

– Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

– Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

– Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,

Kalkınma ve yatırım ajansları belirlenmiş alıcılar kapsamındadır. Ancak okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dahil profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

117 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİNE İSTİNADEN YENİ GETİRİLEN VE KALDIRILAN KDV TEVKİFAT ORANLARI

YAPILACAK TEVKİFAT TEBLİĞDE TEVKİFAT ORANI DÜZENLENEN BÖLÜM KDV TEVKİFAT ORANI
 

 

 

I-KISMİ TEVKİFAT GETİRİLEN HİZMETLER 3.2

 

  9-Spor Klüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemler

3.2.9

9/10 (%90)

11-Servis Taşımacılığı Hizmeti

3.2.11

5/10 (%50)

12-Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

3.2.12

5/10 (%50)

13-Yukarıda Belirlenen Dışındaki Hizmetler

3.2.13

5/10 (%50)

 

 

 

II-KISMİ TEVKİFAT GETİRİLEN TESLİMLER 3.3

 

 6-Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimİ

3.3.6

9/10 (%90)

 

 

 

III-KISMİ TEVKİFATI KALDIRILAN TESLİMLER

 

 

1-Akaryakıt Teslimleri

2-Büyük ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin Teslimi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*