2 Seri No.lu KVK Genel Tebliğinin 6 ncı Bölümünün 4 ve 6 ncı Paragraflarında Yer Alan Düzenlemenin Danıştay Kararı ile Yürütülmesi Durdurulmuştur.

28.11.2008
Danıştay 4. Daire Başkanlığının 22.09.2008 tarih ve 2008/3758 Esas No.lu Kararı ile 22.04.2008 tarih ve 26855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 6 ıncı bölümünün “4” ve “6”ncı paragraflarında yer alan düzenlemenin, her türlü alkol ve alkollü içkilere ait ilan ve reklam giderleri yönünden yürütülmesi durdurulmuştur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*