2007 Dönemine İlişkin “Form Ba” Ve “Form Bs” Bildirimleri 05.09.2008 Tarihine Kadar Verilebilecektir.

30.05.2008

Tarih 30/05/2008
Sayı VUK-34/2008-3/Form Ba ve Form Bs-4
Kapsam
T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/34

Konusu :05.06.2008 tarihine kadar verilmesi gereken 2007 dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.
Tarihi : 30/05/2008
Sayısı : VUK-34/2008-3/Form Ba ve Form Bs-4
İlgili olduğu maddeler : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 148, 149 ve Mükerrer 257’nci maddesi.
1-Giriş:

362 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2007 dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2-Yasal Düzenleme:

Bilindiği üzere, ilgili meslek odaları ve mükelleflerin taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda 32 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 29 Şubat 2008 tarihine kadar verilmesi gereken 2007 dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 05 Haziran 2008 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır.

Ancak, mükellefler tarafından Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle 2007 dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 05 Eylül 2008 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır.

3-Sonuç:

Buna göre, 2007 dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimleri 05/09/2008 tarihine kadar verilebilecektir.

Duyurulur.

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*