2013/6 Yevmiye Defteri ve Yönetim Kurulu Karar Defteri Kapanış Onayı

biligiliantet 1

SİRKÜLER         :  2013/6

KONU               :  Yevmiye Defteri ve Yönetim Kurulu Karar Defteri Kapanış Onayı

Bilindiği üzere mevcut düzenlemeye göre yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defterin 31.03.2013 tarihine kadar kapanış onaylarının yaptırılması gerekmektedir.

Yevmiye defterinin kapanış onayının Haziran sonuna kadar yapılmasına ilişkin kanun teklifi Meclise sevk edilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan “Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair 25 Şubat 2012 tarih ve 1215 sayılı Kanun Tasarısı Meclis’e gönderildi. Buna göre; ilgili tasarının 59. Maddesi şöyle:

MADDE 59- 13/1/2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır.”

Yukarıda da belirttiğimiz üzere düzenleme şuan tasarı halindedir. Bu yüzden mevcut düzenlemeye göre hareket edilmesini tavsiye ediyoruz. 

Yevmiye Defteri ve Yönetim Kurulu Karar Defteri Kapanış Onayı İçin Son Tarih:31.03.2013

Anonim şirketlerde; yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defteri; limited şirketlerde ise yevmiye defteri ve müdürler kurulu karar defterinin (tutulması zorunlu olmayan bu defter tutuluyorsa) kapanış onayı, 31.03.2013 tarihine kadar(özel hesap dönemi öngörülmemişse) yaptırılmalıdır.

Envanter defteri, defteri kebir, pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri kapanış onayına tabi değildir.

TTK 562/1-c hükmü uyarınca, gerekli onayları yaptırmayanlar, dörtbin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılacaktır.

Anonim ve Limited Şirketlerde Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı

• Yevmiye defteri kapanış onayı, izleyen hesap döneminin üçüncü ayının sonuna kadar yaptırılmalıdır. Özel hesap dönemi öngörülmemişse, 2012 yılında kullanılan yevmiye defterinin kapanış onayının yaptırılabileceği son tarih: 31.03.2013

• Yevmiye defterinin kapanış onayı noter tarafından yapılır.

• Kapanış onayı, son kaydın altına noterce ”Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onay suretiyle gerçekleştirilir.

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Karar Defteri Kapanış Onayı

• Anonim şirketlerde yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı, izleyen hesap döneminin üçüncü ayının sonuna kadar yaptırılmalıdır. Özel hesap dönemi öngörülmemişse, 2012 yılında kullanılan yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayının yaptırılabileceği son tarih: 31.03.2013

• Yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı noter tarafından yapılır.

• Kapanış onayı, son kaydın altına noterce ”Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onay suretiyle gerçekleştirilir.

Limited Şirket Müdürler Kurulu Karar Defteri Kapanış Onayı

• Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ madde 11/4 uyarınca, tutulması zorunlu olmayan müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanacaktır.

• Müdürler kurulu karar defterinin kapanış onayı, izleyen hesap döneminin üçüncü ayının sonuna kadar yaptırılmalıdır. Özel hesap dönemi öngörülmemişse, 2012 yılında kullanılan müdürler kurulu karar defterinin kapanış onayının yaptırılabileceği son tarih: 31.03.2013

• Müdürler kurulu karar defterinin kapanış onayı noter tarafından yapılır.

• Kapanış onayı, son kaydın altına noterce ”Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onay suretiyle gerçekleştirilir.

 

Saygılarımızla…

bilgiliantet 2

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*