2014/10 TTK 516. Md. Gereği 28 Şubat 2014 Tarihine Kadar Şirket Yönetim Kurulunca Faaliyet Raporunun Hazırlanması Gerektiği Hk.

SİRKÜLER:  2014/10

KONU:  TTK 516. Md. Gereği 28 Şubat 2014 Tarihine Kadar  Şirket Yönetim Kurulunca Faaliyet Raporunun Hazırlanması Gerektiği Hk.

I.       GENEL BİLGİ

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 516. maddesine göre, yönetim kurulları, ilgili hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde, şirketin faaliyetleri ile ilgili FAALİYET RAPORU hazırlanmak zorundadırlar. Faaliyet raporu yönetim organı başkanı ve tüm üyeler tarafından imzalanır.

Yönetimde görev alan üyelerden birisi, faaliyet raporunda yer alan görüşlere katılmadığı takdirde, itiraz ettiği hususları, kendi görüşünü gerekçeleri ile birlikte faaliyet raporunda belirtir.

II.    FAALİYET RAPORU HAZIRLAYACAK ŞİRKETLER

Bilindiği üzere, 28 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından; “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari içeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. Anılan yönetmeliğin 1. maddesine göre 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve faaliyet gösteren anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler yıllık faaliyet raporu düzenlemek zorundadır. Şirketler topluluğunda ise ana şirket faaliyet raporu hazırlamak durumundadır.

III.  FAALİYET RAPORUNU HAZIRLAYACAK YÖNETİM ORGANI

Faaliyet raporu şirketlerin yönetim organı tarafından düzenlenecektir.

Anılan yönetmelikte yönetim organı; anonim şirketlerde yönetim kurulunu, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticiyi veya yöneticileri, limited şirketlerde ise şirket müdürü veya müdürler kurulunu ifade eder, şeklinde tanımı yapılmıştır.

Bu nedenle şirketin faaliyet raporu; anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde, şirket müdürü veya müdürler kurulu, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, yönetici veya yöneticiler tarafından hazırlanacak ve yönetim organında görev alan tüm üyeler tarafından imzalanacaktır.

IV.  FAALİYET RAPORU NE ZAMAN HAZIRLANACAKTIR.

Yönetmeliğin 16. maddesine göre, Yıllık Faaliyet Raporu ilgili olduğu hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde hazırlamak zorundadır. Bu ifade 2013 yılı için hazırlanacak yıllık faaliyet raporunun en geç 28 Şubat 2014 tarihine kadar hazırlanması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

V.    YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ

Söz konusu yönetmeliğin 4., 5., 6. maddelerinde yıllık faaliyet raporunun hazırlanma ilkelerini 7-14. maddelerinde ise yıllık raporunun içeriğini detaylıca açıklamaktadır. Bu açıklamalar ışığı altında yıllık faaliyet raporunun şekli ve raporda yer alacak bilgiler sirkülerimizin ekinde yer alan Örnek Faaliyet Raporunda belirtilmiştir.

Ek (Örnek Faaliyet Raporu’nu Word dosyası olarak indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız)

ÖRNEK FAALİYET RAPORU 1

 

Saygılarımızla.

                                                                                         BİLGİLİ DENETİM YMM LTD ŞTİ

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*