2014/5 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek KDV’nin Alt Sınırı 2014 Yılı için 17.700 TL Olarak Yeniden Belirlendi.

biligiliantet 1

SİRKÜLER:     2014/5

KONU:      İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek KDV’nin Alt Sınırı 2014 Yılı için 17.700 TL   Olarak Yeniden Belirlendi.

Bilindiği üzere KDV Kanunu’nun 29 uncu maddesi gereği indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin, Bakanlar Kurulu’nca tespit edilen sınırı aşan kısmının yıl içinde mahsuben, yıl içinde mahsuben iade edilemeyen kısmının ise izleyen yıl nakden veya mahsuben iade edilebileceği belirtilmiştir.

Bakanlar Kurulu 2006/10379 sayılı kararı ile söz konusu sınırı 10.000,00 TL olarak belirlenmiş ve izleyen yıllarda söz konusu tutarın yeniden değerleme oranında arttıralacağı hükmedilmiştir.

30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı resmi gazetede yayımlanan 123 sıra no’lu KDV Genel Tebliği ile indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2013 yılında geçerli olan 17.000 TL tutarındaki sınır, 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2013 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (% 3,93) artırılarak 2014 yılı için 17.700 TL olarak belirlenmiştir.

Saygılarımızla…

02.01.2014

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*