2014/6 Değerli Kağıt Bedelleri 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Yeniden Belirlenmiştir.

biligiliantet 1

SİRKÜLER:     2014/6

KONU:     Değerli Kağıt Bedelleri 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Yeniden    Belirlenmiştir.

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,

“Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.”   hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2013/1 sayılı Değerli Kağıtlar Genel Tebliği ile yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

Saygılarımızla…

02.01.2014

 

Değerli Kağıdın Cinsi 

Bedel (TL)

1 – Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı

7,55

b) Beyanname

7,55

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

15,10

2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 – Pasaportlar

75,00

4-Yabancılar için ikamet tezkereleri

206,00

5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 – Nüfus cüzdanları

6,75

7 – Aile cüzdanları

69,00

8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 – Sürücü belgeleri

92,50

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

92,50

11 – Motorlu araç trafik belgesi

92,50

12 – Motorlu araç tescil belgesi

69,50

13 – İş makinesi tescil belgesi

69,50

14 – Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)

4,75

15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

6,75

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*