2014/8 E-Fatura Uygulamasına Geçiş Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

SİRKÜLER         :  2014/8

KONU               : E-Fatura Uygulamasına Geçiş Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı tarafından 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde e-Fatura uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bu Tebliğe göre, 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilenler  de  dahil  olmak  üzere  e-fatura  uygulamasına  kayıtlı  olan  mükellefler  için  e-fatura gönderme ve alma zorunluluğu 01.04.2014 tarihi itibariyle başlayacaktır.  Bu tarihe kadar mal veya hizmet satışı dolayısıyla fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler, genel hükümler çerçevesinde e-fatura düzenleyebilecekleri gibi kâğıt  fatura  da  düzenleyebilirler.  Aynı  mal  veya  hizmet  satışı  işleminde  hem  kağıt faturanın  hem  de elektronik  faturanın  bir  arada  düzenlenmesi mümkün  değildir.

e-Fatura  Başvuru  Kılavuzu’nda  da  belirtildiği  üzere,  421  Sıra  No’lu  Vergi  Usul  Kanunu Genel Tebliği ile  zorunluluk  kapsamında  olanlardan  entegrasyon  yöntemi  ile  başvurup  henüz  testlerini tamamlayamayanlar  ile  özel  entegrasyon  yöntemi  ile  yararlanma  talebinde  bulunup henüz  herhangi  bir  özel  entegratör  ile  anlaşmayanların  da  GİB  Portal  hesapları 01.01.2014  itibari  ile  aktive edilecektir.  Bu  mükelleflerin  test  işlemlerini  bitirene  kadar veya  bir  özel  entegratörle  anlaşana  kadar  GİB  Portal  hesapları  açık  kalacak  olup  bu mükellefler kendilerine gelen e-faturaları kabul etmek zorundadırlar.

Diğer  bir ifadeyle  1  Nisan  2014  tarihine  kadar  olan  süre  içindeki  bir  işlemde,  satıcı  firma  e-Fatura  göndermeyi tercih etmişse artık kağıt fatura bu işlemde sözkonusu olmayacak, alıcı mükellef E-Faturayı kabul etmek zorunda olacaktır.

Bu sebeple zorunluluk  kapsamında olduğu  için  01.01.2014  tarihi  itibariyle  hesapları  aktive  edilecek mükelleflerden henüz mali mühürlerini edinmeyenlerin ise  GİB Portal hesaplarına gelen faturalarına  erişebilmeleri  için  ivedilikle  mali  mühürlerini  TÜBİTAK  Kamu  Sertifikasyon Merkezi’nden temin etmeleri gerekmektedir.

 

Saygılarımızla..

09.01.2014

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*