23 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

22.05.2012

22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 149 uncu ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi kara nakil araçlarını imal eden veya satmak üzere ithal edenlerin, ilk iktisap kapsamı dışında ÖTV uygulamaksızın yurt içine satışını yaptıkları araçlarla ilgili olarak düzenledikleri “Taşıt Araçları Bildirim Formu”na ve 6 ile 22 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.Söz konusu Genel Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*