27.08.2015 Tarih Ve 29458 Sayı İle Resmi Gazetede Yayımlanan 456 Sıra Nolu Vergi Usul Kanununa Göre Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Elektronik Tebligat Kullanma Zorunluluğu Getirilmiştir.

SİRKÜLER : 2015/02

KONU           : 27.08.2015 Tarih Ve 29458 Sayı İle Resmi Gazetede Yayımlanan 456 Sıra Nolu Vergi Usul Kanununa Göre Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Elektronik Tebligat Kullanma Zorunluluğu Getirilmiştir.

Tebliğe göre; aşağıda sayılan kişi ve kurumlara tebligatlar, uygulamanın yürürlüğe girmesinden sonra, elektronik ortamda yapılacaktır.

Kurumlar vergisi mükellefleri,

Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç),

İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler.

Yapılan düzenlemeyle e-tebligat kapsamına girenlerin, bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaları gerekmektedir.

Bunun için, 01.01.2016 tarihine kadar örneği tebliğ ekinde yer alan Bildirimin doldurularak, bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Bildirim, gerçek kişiler için kendileri, kurumlar için kanuni temsilciler veya bu konuda özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim edilecektir. Bildirim sonrasında, istenen şartları taşıyan kurumlara internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir.

Getirilen zorunluluk kapsamına girmeyen ancak isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin, katma değer vergisi veya stopaj gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanmaları mümkündür.

Sistemden, isteğe bağlı olarak gerçek kişiler de yararlanabilirler. Bu kişiler, internet vergi dairesi aracılığıyla başvurarak veya ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabilirler.

Bu sistemde tebliğ edilecek evrak, elektronik imza ile imzalanacak ve vergi dairesi adına Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgilinin elektronik tebligat adresine iletilecektir. Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden erişilecektir. Kullanıcılar, şifreleriyle elektronik tebligat adreslerine ulaşacaklar ve evrakı görebileceklerdir. Gerçek kişiler, sisteme her girişte yapılan kimlik doğrulaması ile elektronik tebligat adreslerine erişeceklerdir.

Elektronik imzalı tebliğ evrakı, hukuken, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Maliye Bakanlığı e-tebligat sistemini, Vergi Usul Kanunu’nun kendisine verdiği yetki çerçevesinde zorunlu tutmuştur. Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan, bu yükümlülüğe uymayanlara kanunun mükerrer 355. maddesinde yer alan ceza uygulanacaktır. Birinci sınıf tüccarlar için bu ceza halen 1.300 liradır.

Ceza uygulaması sonrasında internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre re’sen oluşturulacak ve muhataba tebliğ edilecek ve elektronik tebligat adreslerine tebligat gönderimine başlanacaktır. Elektronik Tebligat uygulamasına, 01.01.2016 tarihi itibariyle başlanılacaktır. Bu tarihten önce bildirimde bulunanlara 01.10.2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilecektir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*