281 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

05.01.2012
03.01.2012 tarih ve 28162 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 281 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyette bulunan bankaların, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddeleri gereğince yaptıkları ödemeler ve tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri bildirdikleri muhtasar beyannamelerinin tek merkezden verilebilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
Söz konusu Genel Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*