283 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

30.07.2012
27.07.2012 tarih ve 28366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 283 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde; 31/05/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 ve 7 nci maddeleri ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 ve 46 ncı maddelerinde yapılan değişiklikler ile 12 ve 13 üncü maddeleri ile de anılan Kanuna Geçici 80 ve 81 inci maddelerin eklenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Söz konusu Genel Tebliğ ekinde yer alan Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi Alma Dilekçesi’ne Dilekçematik bölümünden ulaşmak için tıklayınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*