3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulamasına İlişkin Düzenlemelerin ve Açıklamaların Yer Aldığı Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

19.01.2012

19.01.2012 tarih ve 28178 sayılı Resmi Gazete’de 116 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde; faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili yapılan teslim ve hizmetlere, İstanbul sismik riskin azaltılması ve acil durum hazırlık projesi (İSMEP) kapsamında, İstanbul il özel idaresine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul proje koordinasyon birimine yapılacak teslim ve hizmetlere, sadece BSMV kapsamındaki işlemleri yapanların satın aldıkları malları iadesinde ve gerçekleşmeyen hizmetlere, fazla veya yersiz ödenen verginin iadesine, müteselsil sorumluluk uygulamasına, iskonto uygulamasına ve 2012 yılında gerçekleşen indirimli orana tabi işlemlerde iade sınırına yönelik açıklamalara yer verilmiştir.Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*