31/12/2009 Tarihine Kadar Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 5 inci Maddesi Kapsamında Yapılacak Birleşmelerde Uygulanacak İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında BKK Yayımlandı.

07.09.2009
05.09.2009 tarih ve 27340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15386 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesinde yer alan yetkiye istinaden, 31/12/2009 tarihine kadar anılan geçici 5 inci madde kapsamında yapılacak birleşmelerde uygulanacak indirimli kurumlar vergisi oranı hakkında ekli Kararın yürürlüğe konulması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*