3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda Yer Alan Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Uygulanmasına İlişkin Danıştay Kararına Yönelik Olarak Hazırlanan Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri Yayınlandı.

07.09.2010

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesi uyarınca, serbest bölgelerde istihdam edilen personelin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesine ilişkin açıklamalar 12.03.2009 tarih ve 27167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde yapılmış olup, Tebliğin bazı bölümlerinde yer alan çeşitli ibareler ve örneklerin iptali için açılan dava hakkında Danıştay tarafından verilen karara ilişkin açıklamalara 01.09.2010 tarihli 3218 SBK-3 /2010-3/ Ücretler Sayılı 3 Seri No.lu Serbest Bölgeler Kanunu Sirkülerinde yer verilmiştir.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*