397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 416 Sıra No.lu Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

29.06.2012
28.06.2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 416 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin e-Fatura uygulaması ile ilgili dördüncü bölümünde yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.Söz konusu Genel Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*