412 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.

19.01.2012

Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 412 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2011 yılı  için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlara ilişkin hususlara yer verilmiştir. 
Söz konusu Genel Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*