43 Seri No’lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

27.12.2011

26.12.2011 tarih ve 28154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 43 Seri No’lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde; 410 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 2011 yılı için yeniden değerleme oranının % 10,26 (on virgül yirmi altı ) olarak tespit edilmesine istinaden 1/1/2012 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarlarının belirlenmesine yönelik   hususlara yer verilmiştir.Söz konusu Genel Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*