5510 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerini Verme Ve Primlerini Ödeme Sürelerine İlişkin Duyuru

20.11.2008

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında

sigortalı sayılanları çalıştıran işverenlerinin;

1) Aylık Prim ve Hizmet belgelerini verme süreleri;

– Özel nitelikteki işyeri işverenleri, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın

23’ünde,

– Resmi nitelikteki işyeri işverenleri ise, en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen

takvim ayının 7’sinde,

asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini Kuruma göndermek

zorundadırlar.

Buna göre;

– Özel nitelikte işyerine ait 2008/Ekim ayı aylık prim ve hizmet belgesi, 23 Kasım

2008 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle en geç ilk iş günü olan 24 Kasım 2008

tarihinde,

– Resmi nitelikteki işyerine ait 2008/Ekim ayı aylık prim ve hizmet belgesi ise, 7

Aralık 2008 tarihinin Pazar gününe; takip eden günlerinde resmi tatil olan Kurban Bayramına;

rastlaması nedeniyle en geç ilk iş günü olan 12 Aralık 2008 tarihinde,

Kuruma gönderilecektir.

2) Primlerin Ödenme Süresi;

Bir ay içinde çalıştırılan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanacak

prim tutarları en geç takip eden ay/dönemin sonuna kadar Kuruma ödenecektir.

Buna göre;

-Özel nitelikteki işyerinde 2008/Ekim ayında çalıştırılmış olan sigortalıların primleri

30 Kasım 2008 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle ilk iş günü olan 1 Aralık 2008

tarihinde,

– Resmi nitelikteki işyerinde 2008/Ekim ayında çalıştırılmış olan sigortalıların primleri

14 Aralık 2008 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle ilk iş günü olan 15 Aralık 2008

tarihinde,

ödenecektir.

İşverenlerin, aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı idari para cezasına, primlerin

süresinde yatırılmamasından dolayı da gecikme cezası ve gecikme zammına maruz

kalmamaları açısından, 2008/Ekim ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet

belgesinden başlanılarak, yukarıda belirtilen açıklamalara göre prim belgelerini Kuruma

göndermeleri ve primlerini ödemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

BAŞKANLIĞI

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*