SİRKÜLER 42- 485, 486 ve 487 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER NO: 2017/42

SİRKÜLER TARİHİ: 17.12.2017

KONU: 17.12.2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de 485, 486 ve 487 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri yayımlanmıştır.

 

 

485 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’inde, 7061 sayılı kanunla değişen “bilinen adresler”e ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

Detay için bknz: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171218.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171218.htm

 

486 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’inde,  Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

 

Detay için bknz:

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171218.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171218.htm

 

487 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’inde, Maliye Bakanlığınca, yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest meslek makbuzu” belgelerinin elektronik ortamda elektronik belge olarak düzenlenebilmesi, alıcısına elektronik veya kağıt ortamında iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

 

Detay için bknz:

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171218.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171218.htm

 

 

Saygılarımızla…

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*