5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Duyuru

03.03.2009

5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında vergi dairelerine bu Kanun kapsamında yapılan beyanlar üzerine tarh edilen verginin, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Beyannamenin verilmesinin son gününün resmi tatile rastlaması nedeniyle, 1-2 Mart 2009 tarihlerinde verilen e-beyannamelerin tahakkuk fişlerinde verginin ödeme tarihi olarak 31 Mart 2009 tarihi gözükmektedir. Ancak, 5811 sayılı Kanunun yukarıda yer alan 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, bu tarihte verilen beyannamelere ilişkin verginin vade tarihinin 30 Nisan 2009 olmasıgerekmektedir.

2 Mart 2009 tarihinin beyanname verme süresinin son günü olması nedeniyle beyannameler bu şekilde alınacak; ancak, mart ayında verilen beyannamelerin tahakkuk fişlerinde yer alan ödeme tarihleri daha sonra Başkanlığımızca 30 Nisan 2009 olarak düzeltilecektir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*