5904 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.

04.07.2009

03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5904 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da, 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da, 1606 sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun’da, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nda, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda, 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nda, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda, 2919 sayılı Kanun’da değişiklik yapılmıştır.

İlgili Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*