6009 Sayılı Kanunla 5838 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesinde Yapılan Değişikliklerin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Açıklandığı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

07.09.2010

07.09.2010 tarih ve 27695 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde; 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 5 inci maddesiyle 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*