6009 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yapılan Değişiklikler ile 2010/926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Belirlenen Tevkifat Oranlarına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

27.12.2010
25.10.2010 tarih ve 27796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 277 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; 6009 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yapılan değişiklikler ile 27/9/2010 tarihli ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen tevkifat oranlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*