6009 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Tarifesinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

04.08.2010

6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesi 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş olup, 01.01.2010 tarihi ile 6009 sayılı Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih olan 01.08.2010 arasındaki ücret ödemeleri için 6009 sayılı Kanunun yayımından önceki tarifeye göre yapılmış olan ancak, yeni tarifeye göre fazla kesilen gelir vergisi tevkifat tutarlarının ödenecek vergilerden mahsubu veya red ve iadesi ile eksik kesildiği tespit edilen vergilerin ilave olarak kesilmek suretiyle ödenmesi işlemlerinin nasıl yerine getirileceğine ilişkin açıklamalara yer verilen 274 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 04.08.2010 tarih ve 27662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*