67 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

18.06.2012
16.06.2012 tarih ve 28325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 67 Seri No.lu  Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nde; 15/06/2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanununa eklenen yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ile yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*