6802 Sayılı Kanunun 33 Üncü Maddesine İlişkin

16.04.2008

B.K.K. No 2008/13459
Resmi Gazete Tarihi 15/04/2008
Resmi Gazete No 26848
Kapsam
Karar Sayısı : 2008/13459

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 20/3/2008 tarihli ve 27052 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 33 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/3/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

31/3/2008 TARİHLİ VE 2008/13459 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır,”

MADDE2 – Bu Karar, yayımını takip eden aybaşında yürürlüğe girer.

MADDE3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*