Bağımsız Denetim Hizmetleri

BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. bünyesinde,

İşletmelerin kamuya açıklanacak veya ilgili kurullarca istenecek yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, TMS/TFRS-BOBİ FRS’ye uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla uluslar arası bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi  ve değerlendirilerek bireysel veya konsolide rapora bağlanmasıdır.

-Bağımsız denetime tabi şirketler

-Hisse senetleri menkul kıymet borsalarında ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim ortaklıklar

-Hisse senetleri halka arz edilmiş olan ve arz edilmiş sayılan ortaklıklar

-Aracılık faaliyetlerine münhasır olmak üzere bankalar,

-Aracı kurumlar,

-Portföy yönetim şirketleri,

-Yatırım ortakları,

-Emeklilik yatırım fonları,

-Konut finansmanı fonları,

-Varlık finansmanı fonları,

-İpotek finansmanı kuruluşları,

-Kanun’da düzenlemiş ve anonim şirket olarak faaliyette bulunan borsalar, teşkilatlanmış diğer piyasalar, takas ve saklama kuruluşları,

-Kurul tarafından finansal tabloların bağımsız denetimi gerekli görülen diğer işletmeler

-Özel amaçlı bağımsız denetim raporlarının düzenlenmesi

-Yurtdışı kredi ve dış kaynak temininin sağlanması

-EPDK Denetimi (Elektrik, Doğalgaz, Petrol, LPG Piyasası denetimleri)

-Halka arz desteği

-Halka arz yolu ile fon sağlama

-Doğru aracı kurumun ve piyasa danışmanının seçimi ile gerçekçi ve doğru halka arz fiyatının tespit edilmesi,

-Kotasyon sonrası SPK ve BİST yükümlülerin yerine getirilmesi için destek verilmesi,

-Şirket değerlemesi,