Bazı Amme Alacaklarının Vergi Dairesi Veznelerine Nakden veya Çekle Ödenmesi Yerine Tahsilata Yetkili Kılınan Bankalara Ödenmesi Zorunluluğu Getirilmesine İlişkin Duyuru.

21.01.2009

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 5035 sayılı Kanunla değişik 40 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, amme borçlularının yapacakları ödemeleri özel ödeme şekilleri kullanmak suretiyle yapmalarına zorunluluk getirmeye Maliye Bakanlığının yetkili olduğu ve bu yetkinin tahsil daireleri, amme alacağının türü, ödeme zamanı ve bulunduğu safhalar itibarıyla topluca veya ayrı ayrı kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bakanlığımıza verilen bu yetkiye istinaden, Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği ile kurumlar vergisi mükelleflerinin 01.01.2008 tarihinden sonra kanuni süresi içerisinde verecekleri kurumlar vergisi ve geçici vergi beyannameleri üzerine tahakkuk ettirilecek amme alacaklarının vergi daireleri veznelerine nakden veya çek ile ödeme yapılması yerine ödemelerin tahsilata yetkili kılınan bankalar aracılığıyla yapmaları zorunluluğu getirilmişti.

29.06.2008 tarihli ve 26921 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:A Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği ile Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yapılan değişiklik sonrasında borçlusu, türü ve uygulamanın başlangıç tarihi aşağıdaki tabloda yer alan amme alacaklarının yine aynı tabloda yer alan tarihlerden itibaren vergi dairesi veznelerine nakden veya çekle ödenmesi yerine tahsilata yetkili kılınan bankalara ödenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

No Amme Borçlusu Amme Alacağının Türü Uygulamanın Başlangıç Tarihi
1. Kurumlar vergisi mükellefi Kanuni süresinde beyan edilen kurumlar vergisi 01.01.2008
2. Kurumlar vergisi mükellefi Kanuni süresinde beyan edilen kurumlar vergisine mahsuben ödenecek geçici vergi 01.01.2008
3. Kurumlar vergisi mükellefi Kanuni süresinde beyan edilen (sorumlu sıfatıyla beyan edilenler dahil) katma değer vergisi 01.01.2009
4. Kurumlar vergisi mükellefi Kanuni süresinde beyan edilen kurum stopaj vergisi 01.01.2009
5. Kurumlar vergisi mükellefi Kanuni süresinde beyan edilen gelir stopaj vergisi 01.01.2009
No Amme Borçlusu Amme Alacağının Türü Uygulamanın Başlangıç Tarihi
1. Kurumlar vergisi mükellefi Kanuni süresinde beyan edilen kurumlar vergisi 01.01.2008
2. Kurumlar vergisi mükellefi Kanuni süresinde beyan edilen kurumlar vergisine mahsuben ödenecek geçici vergi 01.01.2008
3. Kurumlar vergisi mükellefi Kanuni süresinde beyan edilen (sorumlu sıfatıyla beyan edilenler dahil) katma değer vergisi 01.01.2009
4. Kurumlar vergisi mükellefi Kanuni süresinde beyan edilen kurum stopaj vergisi 01.01.2009
5. Kurumlar vergisi mükellefi Kanuni süresinde beyan edilen gelir stopaj vergisi 01.01.2009

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*