Bazı Araçların Hangi Tarife Kapsamında Değerlendirileceğine İlişkin Genel Yazı

15.07.2008

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI : B.07.1.GİB.0.02.61/6159-231

KONU:

……………………..VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, Chrysler marka, Grand Voyager CRD, Grand Voyager AWD ve Grand Voyager 2.8 C model olan ve motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde araç cinsi kamyonet ve/veya kapalı kasa kamyonet olarak gösterilen bu cinsteki taşıtların 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunundaki hangi tarife kapsamında motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulacakları hususunda tereddüt yaşandığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 2, 7, 8 ve 10 numaralı bentlerinde;

“2- Otomobil: Yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en çok sekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.

7- Arazi taşıtı: Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu araçtır.

8- Panel van: Azami toplam ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen, kapalı kasalı (yandan camlı olanlar dahil), sürücü kısmından başka tek veya daha fazla sıralı oturma yeri bulunan, insan ve yük taşımak için imal edilmiş olan taşıtlardır.

10- Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır.”

hükümleri yer almaktadır.

Bu hükümlerden, sadece yolcu taşıma amaçlı olan taşıtların otomobil, sadece yük taşıma amaçlı olan taşıtların kamyonet, hem yolcu hem de yük taşıma amaçlı olan taşıtların panel van olarak tanımlandığı anlaşılmaktadır.

Buna göre, sürücü kısmının bulunduğu ön sıranın;

a) Arka kısmında oturma yeri bulunmayan ve “Motorlu Araç Tescil Belgesi” ile “Motorlu Araç Trafik Belgesi” nin istiap haddi bölümünde 2, 2+1 şeklinde kişi sayısı belirtilen kapalı kasalı kamyonetlerin kamyonet,

b) Arka kısmında oturma yeri bulunan ve “Motorlu Araç Tescil Belgesi” ile “Motorlu Araç Trafik Belgesi” nin istiap haddi bölümünde 3+1, 4+1 veya 5 şeklinde kişi sayısı belirtilen “çift sıra koltuklu”, “üç sıra koltuklu” kapalı kasalı kamyonetlerin panel van,

c) “Motorlu Araç Tescil Belgesi” ile “Motorlu Araç Trafik Belgesi” nin tipi bölümünde (4×4) olarak belirtilen ve bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen taşıtların arazi taşıtı,

d) “Motorlu Araç Tescil Belgesi” ile “Motorlu Araç Trafik Belgesi” nin cinsi bölümünde otomobil olarak belirtilenlerin otomobil,

olarak ilgili tarifeden motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Öte yandan, “Motorlu Araç Tescil Belgesi” ile “Motorlu Araç Trafik Belgesi” nde kamyonet yazan taşıtların yolcu ve yük taşıyacak şekilde veya sadece yolcu taşıyacak şekilde dizayn edildiğinin tespit edilmesi halinde, 197 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendi de göz önüne alınmak suretiyle ilgili tarifeye göre motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması ve bu taşıtlara ilişkin gerekli tescil kayıtlarının düzeltilmesi için ilgili trafik tescil bürosuna bilgi verilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.

İlhan HATİPOĞLU

Başkan a.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*