Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Tapu Harçları Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.

24.09.2012
22.09.2012 tarih ve 28419 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 2012/3735 Sayılı  Kararda; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan bazı mallarda uygulanan özel tüketim vergisi oranları, maktu ve asgari maktu vergi tutarlarının yeniden tespiti ile 492 sayılı Harçlar Kanununun (4) sayılı tarifesinin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20 numaralı fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden alınan tapu harçlarının yeniden belirlenmesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır. 

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*