Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Had ve Tutarların Tespitine İlişkin Genel Tebliğler Yayımlanmıştır.

03.01.2009
23 Aralık 2008 tarih ve 27089 sayılı Resmi Gazete’de, çeşitli vergi kanunlarında yer alan had ve tutarlar 2008 yılı için yeniden değerleme oranı çerçevesinde tespit edilmiştir. Yapılan değişikliklere ilişkin tebliğler şunlardır:Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

Söz konusu Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) alınan özel iletişim vergisi tutarı her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır.

Söz konusu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

1/1/2009 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden tespit edilmiştir.

Söz konusu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

1/1/2009 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

Damga Vergisi Kanununda yer alan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2009 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları belirlenmiştir.

Söz konusu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

Mükelleflerin 2009 yılına ait bina, arsa ve arazi vergi değerleri; 2008 yılı vergi değerlerinin, 2008 yılına ilişkin tespit edilen % 12 yeniden değerleme oranının yarısı olan % 6 (altı) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak tutarlar belirlenmiştir.

Söz konusu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

Harçlar Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

Söz konusu Harçlar Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan katma değer vergisi iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi tutarının iade yapılamayacak kısmı ile ilgili olarak 2008 yılında geçerli olan tutar yeniden değerleme oranında (,00) artırılmıştır.

Söz konusu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.
Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar yeniden belirlenmiştir.
Söz konusu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*