Bey’iye Aidatları ile Mahkeme Harç ve Giderleri Ekonomik Kodlarından Yapılan Hatalı Harcamaların Düzeltilmesi ve İlgili Fonksiyonel Kodun Kullanılması Amacıyla Genel Yazımız Taşra Teşkilatına Gönderilmiştir.

28.11.2008

T.C

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

ÇOK ACELE VE GÜNLÜDÜR

 

Sayı : B.07.1.GİB.0.14.25/ 2555-1

 

Konu : Yanlış tertip kullanılması.

 

 

……………… VALİLİĞİNE

( Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

İliniz merkez ve ilçe gelir birimlerince Bey’iye Aidatı ile Mahkeme Harç ekonomik kodlarından yapılacak harcamaların amacına uygun kullanılabilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için; bu ekonomik kodlara ilişkin olarak 12.76.00.62-01.1.2.00-1 tertibinden yapılan harcamaların 13/02//2007 tarihinden itibaren Bakanlığımız Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yeni açılan 12.76.00.62-01.1.2.82-1 tertibinden yapılması, 03.4 Görev Giderleri ekonomik kodunda yer alan ancak bey’iye aidatı ve mahkeme harç ve giderleri dışında kalan diğer harcamalarda ise 12.76.00.62-01.1.2.00-1 tertibinin kullanılmasına devam edilmesi ve söz konusu ekonomik ve fonksiyonel kodların doğru bir şekilde kullanılarak hatalı uygulamalara meydan verilmemesi gerektiği İlinize gönderilen genel yazılarımızla bildirilmişti.

Ancak, Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (e-bütçe) üzerinden yapılan kontroller sonucunda; yukarıda belirtilen hususlara uyulmayarak 03.4 Görev Giderleri ekonomik kodundan hatalı harcamaların yapılmaya devam edildiği tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere, 2008 Mali Yılı Bütçe Kanununun (E) cetvelinin 42 nci maddesinde “Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 03.4.2.01 Bey’iye Aidatları ile 03.4.2.04 Mahkeme Harç ve Giderleri ekonomik kodlarından yapılması gereken giderler, ödenek gönderme belgesi aranmaksızın muhasebe yetkilileri tarafından ödenir.” denilmektedir.

Bu çerçevede, İliniz merkez ve ilçe gelir birimlerinin ihtiyaçlarının Bütçe Kanununa uygun olarak karşılanmasına devam edilebilmesi için 12.76.00.62-01.1.2.00-1 ve 12.76.00.62-01.1.2.82-1 tertiplerinden hatalı olarak yapılan harcamaların doğru tertiplere aktarılması, 03.4.2.01 Bey’iye Aidatı ve 03.4.2.04 Mahkeme Harç ve Giderleri ekonomik kodlarından yapılacak harcamalarda doğru fonksiyonel kodun kullanılması, ödenek üstü harcama yetkisi bulunmayan ekonomik kodlardan yapılacak harcamaların ödenek talep edilerek, doğru tertip ve doğru birim kodu kullanılması suretiyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve yukarıda belirtilen hususlara ilişkin gerekli düzeltmelerin 05/12/2008 tarihine kadar yapılmasının sağlanması konusunda İliniz Defterdarlığına bağlı tüm harcama birimlerine gerekli duyurunun yapılmasını rica ederim.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*