Danışmanlık Hizmetleri

BİLGİLİ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. bünyesinde

-Vergi  ihtilaflarının çözümüne yönelik;

-Uzlaşmalara girilmesi

-Düzeltme ve şikayet yollarına başvurulması

-Vergi incelemelerinde danışmanlık

-Vergi planlaması

-Mali mevzuattaki değişiklikler ve sonuçları konusunda günlük bilgilendirme

-Teşvik mevzuatı konularında müşavirlik

-Yabancı sermaye mevzuatı danışmanlığı

-Şirketler hukuk danışmanlığı

-Şirket kuruluşları

-Yabancı Şirketin Türkiye şubesinin kuruluşu

-İrtibat bürosu kuruluşu ve faaliyet esasları

-Şirketin birleşme, devir, bölünme gibi yollarla yeniden yapılandırılması

-Serbest bölge ve teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatı danışmanlığı

-Serbest bölgelerde şirket ve şube kuruluşu

-İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku danışmanlığı

-4857 sayılı İş Kanunu uygulamaları

-İş Hukuku ve SSK mevzuatında iş yeri ve sigortalıların bildirilmesi, İdari para cezaları ve itiraz yolları

-SSK ve Bağkur Uygulamaları

-Asgari işçilik hesaplamaları

-Bina inşaatı ve ihale konusu İşler ile ilgili olarak düzenlenecek inceleme raporları

-İç denetim ve muhasebe organizasyonunun kuruluş ve yeniden yapılandırılması