Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 20/03/2009 tarih ve YD İtiraz No: 2009/5 Sayılı Kararı Hakkında

08.06.2009
Danıştay 4. Daire Başkanlığının 23/10/2008 tarih ve Esas No: 2008/2836 sayılı kararı ile 1 Sıra No.lu 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliğinin “I-KAPSAM / A.Vergi veya Cezanın Türü İtibarıyla” başlıklı bölümünün dördüncü paragraf hükmünün yürütmesi durdurulmuş, ancak bu karar, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 20/03/2009 tarih ve YD İtiraz No: 2009/5 sayılı kararı ile kaldırılmıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*