Eğitimler

UYGULAMALI TEMEL UFRS EĞİTİMİ

  1. UFRS (TFRS)

Küreselleşme ile birlikte bütün dünyada ortak bir muhasebe dili oluşturma çalışmaları son 30-40 yılda yoğun olarak sürmektedir. Söz konusu çalışmalar kapsamında uluslararası kurullar (IASC/IASB) tarafından Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)/Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) oluşturulmuş ve uygulanması için yayınlanmıştır. Dünya üzerinde birçok ülke de söz konusu UFRS/UMS’leri kendi dillerine çevirerek uygulamaya çalışmaktadır. Türkiye de Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları sürecinde, muhasebe ve finansal raporlama konusunda meydana gelen uluslararası düzenlemeler gündeminde olmuştur. Bu bağlamda uluslararası kurullar tarafından oluşturulan UFRS/UMS’ler Türkçe’ye çevrilmiş ve Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) adı altında yayınlamıştır. Ayrıca yapılan hukuki düzenlemeler ile (BDDK, SPK, Hazine Müsteşarlığı Yönetmelikleri, 6102 Sayılı TTK) TMS/TFRS’lerin uygulanmasının yasal dayanağı oluşturulmuştur.

  1. Eğitimin Amacı

İşletmelerin UFRS/UMS çerçevesinde finansal raporlama yapabilmesine dayanak oluşturan temel UFRS/UMS’leri açıklamak, söz konusu standartların uygulaması ve Türk Vergi Mevzuatı ile UFRS/UMS’nin farklarını ortaya koymaktır. Eğitimin amacı sadece UFRS/UMS kapsamında yer alan temel standartları teorik olarak açıklamak değil, aynı zamanda bilgisayar üzerinde uygulanışını da göstermektir.

  1. Eğitim Tarihleri

Eğitimler gelen talebe göre değerlendirilecek ve duyurulacaktır.

  1. Eğitimin İçeriği ve Eğitim Programı
TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı

TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı

TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardı

TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri Standardı

TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı

TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardı

TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Standardı

TMS 8 Muhasebe Politikaları ve Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Standardı

TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar Standardı

TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı

Örnek Uygulama

UFRS Mali Tabloların Oluşturulması

Bilgisayar Üzerinde UFRS Uygulaması

akademi@bilgilidenetim.com