Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.05.2010

21 MART 2010 TARİHLİ VE 27528 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANMIŞTIR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ENERJİ PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN GERÇEK VE TÜZEL Kİ�zİLERİN BA�zIMSIZ DENETİM KURULU�zLARINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DE�zİ�zİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 03/10/2003 tarihli ve 25248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Denetlenen, her hesap döneminin en geç ilk üç ayında o hesap dönemi için seçtiği bağımsız denetim kuruluşuyla sözleşme imzalamak zorundadır. Seçilen bağımsız denetim kuruluşu, yapılan sözleşmenin bir örneğini, ilgili hesap döneminin Nisan ayının onbeşine kadar Kuruma gönderir. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bağımsız denetim kuruluşu sözleşmede yapılan değişikliklerin bir örneğini, değişikliklerin yapıldığı tarihten itibaren altı işgünü içinde Kuruma gönderir.”

Yürürlük

MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*