Faturanın Elektronik Belge Olarak Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esasların Yer Aldığı VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

05.03.2010
05.03.2010 tarih ve 27512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*