Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

17.04.2009
MADDE 1 20/7/2007tarihli ve 26588 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoringve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğegeçici madde 1 den sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde 2 eklenmiştir.

 

Birden fazla borcu olan müşterilere ilişkin 1/3/2010tarihine kadarki uygulama


GEÇİCİ MADDE 2
(1) Bu Tebliğiin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen alacaklardan, ödemelerinde aynı maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürelerde gecikme olmayanlar için özel karşılık ayrılması 1/3/2010tarihine kadar şirketlerin ihtiyarındadır.

 

MADDE 2 Bu Tebliğ 1/10/2008tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3
Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*