Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Hakkında

02.08.2008
 

Tarih 01/08/2008
Sayı KVK-12/2008- 3/Yatırım İndirimi-8
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/12

Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi : 01 /08 /2008
Sayısı : KVK-12/2008- 3/Yatırım İndirimi-8
İlgili olduğu maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2008 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,56 (yüzde beş virgül elli altı) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

Mehmet Akif ULUSOY

Gelir İdaresi Başkanı

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*