Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

05.11.2008

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /14

Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi : 04 /11/2008
Sayısı : KVK-14/2008-5 / Yatırım İndirimi – 9
İlgili Olduğu Maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili Olduğu Kazanç Türleri : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2008 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %.9,89 (yüzde dokuz virgül seksen dokuz ) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*