Gelir İdaresi Başkanlığı 2009 – 2013 Dönemi Stratejik Planı Hazırlanmıştır.

21.01.2009

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na istinaden Gelir İdaresi Başkanlığının orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren 2009 – 2013 dönemi Stratejik Planı hazırlanmıştır.

Söz konusu Stratejik Plana ulaşmak için tıklayınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*