SİRKÜLER 7- Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 2) yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 2020/7 SİRKÜLER TARİHİ: 05.02.2020 Konu: : 05.02.2020 tarih ve 31030 sayılı Resmi Gazete’de, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 2) yayımlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) MADDE 1 – … Okumaya devam et SİRKÜLER 7- Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 2) yayımlandı.