Harçlar Kanunu’na Bağlı 4 Sayılı Tarifede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.

03.02.2009
27/01/2009 tarihli ve 27123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5831 sayılı “Tapu Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un;

– 6 ncı maddesi ile, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin I/3 üncü maddesi;

3. a) Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 18)

b) Taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde alınmamak kaydıyla, bağışlanmasından rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden (Binde 9)”

– 7 nci maddesi ile de, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I/6-b bendi;

“b) İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 9)”

şeklinde değiştirilmiş olup 15/01/2009 tarihli ve 5831 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 27/01/2009 tarihinden itibaren uygulamaya bu şekilde yön verilmesi gerekmektedir.İlgili değişikliklerden sonraki 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarife için tıklayınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*